محمد بهرامی ،مسئول روابط عمومی سازمان اردویی سپاه کربلا در گفتگو با خبرنگار کوله بار اظهار داشت: دومین کاروان راهیان...
1

اخبار

فرماندهی و پرسنل مجتمع اردوگاهی شهید باکری خرمشهر با حضور بر سر مزار شهید محمد رضا عسکری فرد از شهدای مدافع حرم و پنج...