آینده ی درخشان

مجتمع اردوگاهی فرهنگی تربیتی شهید باکری خرمشهر با مساحتی بالغ بر 90 هکتار در ورودی شهر خرمشهر و شمال این شهر واقع  شده است . این مجتمع اردوگاهی متمرکز کشوری میزبان زائرین راهیان نور 14 استان کشور می باشد. دراین مجتمع اردوگاهی تاکنون سپا ه های استانی مازندران، اصفهان، تهران بزرگ، گلستان، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، چهار محال و بختیاری، مرکزی، همدان، فارس و البرز از 30% تا 100% فضا ی فیزیکی تحویل شده را جهت بهره برداری و اسکان زایرین عزیز کاروا نهای راهیان نور استانهای متبوع خود آماده استفاده نموده اند. هم اکنون فعالیت های عمرانی متعددی در فضای عمومی این مجتمع اردوگاهی در حال انجام است که با به ثمر نشستن این فعالیتها در آینده ای نه چندان دور مجتمع اردوگاهی فرهنگی تربیتی شهید باکری خرمشهر به یکی از بزرگ ترین اردوگاههای متمرکز کشوری تبدیل خواهد که آثار و برکات آن بیش از پیش نصیب کاروانهای راهیان نور، مردم خوزستان و بویژه شهرهای آبادان و خرمشهر خواهد شد.اهم این این فعالیتهای عمرانی عبارتند از: احداث بازارچه شهید باکری، عملیات آسفالت مجتمع شهید باکری، عملیات احداث سیستم فاضلاب شهری، جدول کشی معابر، انجام مطالعات لازم جهت احداث سیستم مخابراتی با سیم و بیسیم، انجام اقدامات اداری گاز شهری مجتمع، احداث فضای سبز و احداث سر درب و ...

ارسال نظر