مقاله

چهارشنبه 1394/02/09
مجتمع اردوگاهی فرهنگی تربیتی شهید باکری خرمشهر با مساحتی بالغ بر 90 هکتار در ورودی شهر خرمشهر و شمال این شهر واقع  شده است . این مجتمع اردوگاهی...